Inspiratie

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Eindhoven Bouwt wil zich laten inspireren door de persoon van Jezus Christus. Hij bracht waarden als dienstbaarheid en gelijkwaardigheid in praktijk en zijn voorbeeld prikkelt ons tot navolging. Tegelijk willen we als Eindhoven Bouwt  iedereen van welke levensovertuiging dan ook welkom heten om gezamenlijk iets van onze tijd te geven en te ontvangen.

Eindhoven Bouwt geeft dat vorm door met jongeren op reis te gaan. Soms letterlijk, soms figuurlijk. We reizen af naar o.a. de Oekraine om daar huizen te bouwen en kinderwerk te doen. Om soms werk te doen wat zelfs de lokale bevolking niet doet. Het schoonmaken van sloten die als een afvalplek fungeren.

Maar we gaan ook aan het werk in Eindhoven zelf. We dagen jongeren uit om om zich heen te kijken en te zien dat er op heel veel vlakken veel nood is. En we dagen hen uit om daar dan iets aan te gaan doen. De ene keer is dat heel praktische hulp en een andere keer maken we bijvoorbeeld een zwerftocht met een ex-dakloze door het hartje van Eindhoven om te zien waar hij vroeger leefde.