Over Eindhoven Bouwt

We dagen jongeren in Eindhoven en omgeving uit om zich in te zetten voor hun medemens.

Inspiratie

Een mens heeft veel ontvangen om van te genieten en om van te delen met anderen. Wij willen ons laten inspireren door de persoon van Jezus Christus.

Talentontwikkeling

We geloven in jongeren. We helpen jongeren om hun talenten en hun identiteit te ontwikkelen, juist op het punt van verantwoordelijkheidsgevoel.

Projecten

We geloven in akties. Eindhoven Bouwt is actief zowel binnen als buiten Nederland. Lees meer over onze diverse projecten.

Onze Projecten

Stichting Eindhoven Bouwt is op meerdere maatschappelijke fronten actief, zowel binnen de landsgrenzen als daarbuiten. Lees hieronder meer over onze individuele projecten.

Eindhoven meets Janoshi - Oekraïne reizen

Netwerk GoedVolk

CatharinaNachten

‘EindhovenmeetsJanoshi’ is een onderdeel van de Stichting Eindhoven Bouwt.

Vanwege corona en de oorlog zijn we gestopt met de werkvakanties voor jongeren naar het zigeunerkamp in Janoshi (Oekraïne). 

Onze betrokkenheid stopt niet! We blijven de school, die we in het kamp hebben opgezet, ondersteunen. Goed onderwijs is noodzakelijk om uit armoede te ontsnappen. We blijven het kamp op andere manieren ondersteunen. Denk aan eenmalige acties zoals het uitdelen van voedselpakketten of de bouw van een speeltuin. 

Netwerk GoedVolk is een jongeren vrijwilligersnetwerk die hulp en
netwerk biedt aan mensen in Eindhoven die weinig of geen netwerk hebben.

Stichting Eindhoven Bouwt heeft besloten om dit onderdeel niet verder te ondersteunen. 

Gelukkig gaan de werkzaamheden van  Netwerk GoedVolk verder. De stichting Netwerk GoedVolk is begin juli 2023 opgericht. De activiteiten zijn in deze stichting ondergebracht. 

De CatharinaNacht is een begrip aan het worden. Elke derde zaterdag van de maand (inclusief de zomermaanden) is de kerk open van 23:00 tot 02:00. Op een avond komen er tussen de 70 tot 300 bezoekers binnen die even komen kijken, van de stilte genieten, een kaarsje branden, een gesprekje voeren of luisteren naar de muziek.

Stichting Eindhoven Bouwt heeft besloten om dit onderdeel niet verder te ondersteunen. Er is vanuit onze kant geen trekker meer. Dat geldt ook voor onze  vrijwilligers.

Gelukkig gaan de CatharinaNachten onder regie van de Catharinakerk verder. Het is alleen geen formeel onderdeel meer van de stichting.   

 

Eindhoven meets Janoshi - Oekraïne reizen

‘EindhovenmeetsJanoshi’ is een onderdeel van de Stichting Eindhoven Bouwt.

Wij verzorgen werkvakanties voor jongeren van 16 t/m 25 jaar uit Eindhoven en omstreken in Oost-Europa waarbij ontmoeting en samenwerking centraal staat. Kleine groepen uit Nederland werken mee op een lokaal project en maken zo een cultuur van binnenuit mee. Door de vriendschap die ontstaat, kunnen deelnemers en de lokale bevolking daadwerkelijk iets voor elkaar betekenen.

Netwerk GoedVolk - Ons jongeren netwerk voor Eindhoven

Netwerk GoedVolk is een jongeren vrijwilligersnetwerk die hulp en
netwerk biedt aan mensen in Eindhoven die weinig of geen netwerk hebben.

Netwerk Goedvolk inspireert en faciliteert jongeren tussen de 15 en 30 jaar om zich in te zetten
voor kwetsbare mensen in Eindhoven. Verbinden is hierin het sleutelwoord. Jongeren worden met verschillende doelgroepen in aanraking gebracht en zullen zien dat we elkaar als inwoners van Eindhoven nodig hebben om vooruit te komen. Jongeren ontmoeten en helpen ouderen, dak- en thuislozen, vluchtelingen, mensen met een klein of geen netwerk, mensen met een (verstandelijke) beperking en natuurlijk ook elkaar. Netwerk GoedVolk wil jongeren begeleiden zichzelf, hun talenten en kwaliteiten te ontdekken en ontplooie.

CatharinaNachten

De CatharinaNacht is een begrip aan het worden. Elke derde zaterdag van de maand (inclusief de zomermaanden) is de kerk open van 23:00 tot 02:00. Een initiatief dat door verschillende kerken ondersteund wordt en door stichting Eindhoven bouwt en de stichting Jo risparochie georganiseerd wordt. Op een avond komen er tussen de 70 tot 300 bezoekers binnen die even komen kijken, van de stilte genieten, een kaarsje branden, een gesprekje voeren of luisteren naar de muziek.

Onze Ervaringen

We geloven dat de beelden van onze projecten voor zichzelf spreken. Bekijk de foto’s van onze ervaringen hier onder.

Onze Sponsoren

Steun Ons

Enthousiast geworden van onze projecten? Klik op de knop “doneren” om ons direct te steunen.

Het Bestuur

We zijn een divers en ervaren team met een christelijke achtergrond.

Kees Bikker

Voorzitter

In de missie van Stichting Eindhoven Bouwt staat Gods liefde voor mens en wereld centraal. De stichting wil jongeren helpen om zich in te zetten voor persoonlijk en maatschappelijk welzijn van hun medemens. De focus ligt op talent- en identiteitsontwikkeling.

Wie ben je en waar ben je goed in? Dat kun je alleen maar ontdekken door dingen te gaan doen. Niet aan de kant blijven staan, maar in het diepe springen! Probeer, proef en ervaar. Daar leer je het meeste van. De stichting helpt hen hierbij.

Anouk Sonneveld

Bestuurslid

Na een lange periode mee gedraaid te hebben met M25 en Netwerk GoedVolk ben ik bestuurslid geworden om op die manier betrokken te blijven bij het werk van Eindhoven Bouwt. Op die manier kan ik mijn ervaring inzetten om jongeren te blijven betrekken bij alle activiteiten. Ik geloof in Jongeren en hun kracht. Samen met hen iets te veranderen in Eindhoven is iets wat mijn hart raakt.

Thijs van der Veen

Penningmeester

Jongeren en actie zijn twee woorden die mij na aan het hart liggen. En deze twee woorden vormen de basis onder Stichting Eindhoven Bouwt. Daarom wil ik mij inzetten binnen het bestuur van SEb, om vanuit onze christelijke overtuiging een bijdrage te leveren aan een betere maatschappij.
Er is een gezegde die hier mooi op aansluit “jong geleerd is oud gedaan”, laten we nu al onze jeugd meenemen in het omzien naar elkaar. En daar bovenop laten inzien dat in het klein het verschil kan liggen.
Oprechte aandacht met een praktische invulling. De huidige projecten, netwerk GoedVolk en de Oekraïne reizen, zijn mooie voorbeelden waarin de jeugd een wezenlijke invulling geeft aan het hulp bieden in welke vorm dan ook aan onze medemens.
Hartverwarmend zijn de reacties van de ontvangers.

Het Bestuur

We zijn een divers en ervaren team met een christelijke achtergrond.

Kees Bikker

Voorzitter

Anouk Sonneveld

Bestuurslid

Thijs van der Veen

Penningmeester

AVG

Privacyverklaring Stichting Eindhoven Bouwt

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Stichting Eindhoven Bouwt legt alleen algemene noodzakelijke gegevens vast zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken we om met u te communiceren door middel van een nieuwsbrief (via e-mail).

Naast deze algemene gegevens maakt Stichting Eindhoven Bouwt gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s. We vragen vooraf aan de deelnemers van de training toestemming om gebruikt te mogen maken van foto’s en video’s (waarop zij gaan voorkomen) op kanalen zoals Facebook, Instagram en e-mail. We wijzen lezers van de nieuwsbrief erop dat zij zich kunnen verwijderen van de malinglijst (‘unsubscribe’). Stichting Eindhoven Bouwt zal zorgvuldig omgaan met het vastgelegde beeldmateriaal.

Beloningsbeleid

Stichting Eindhoven Bouwt werkt hoofdzakelijk met vrijwilligers. De bestuursleden zetten zich onbezoldigd in. De stichting vergoedt alleen de gemaakte onkosten voor zover die redelijk en verantwoord zijn. De pioniers zijn in dienst van de stichting en ontvangen een vergoeding via een vaste maandelijkse salarisregeling.

NEEM CONTACT OP

We nodigen u uit om contact op te nemen voor meer informatie over Stichting Eindhoven Bouwt.

STICHTING EINDHOVEN BOUWT

Algemeen
Contactpersoon: Kees Bikker

Oost-Europa Reizen: Eindhoven Meets Janoshi
Contactpersoon: Lisette Schneider
Giften: NL10 0412 5424 47 

RSIN & ANBI:
Ons RSIN-nummer is: 850050509
We zijn een
 


STUUR ONS EEN BERICHT