Privacyverklaring Stichting Eindhoven Bouwt

Op 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Stichting Eindhoven Bouwt legt alleen algemene noodzakelijke gegevens vast zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Deze persoonsgegevens gebruiken we om met u te communiceren door middel van een nieuwsbrief (via e-mail).

Naast deze algemene gegevens maakt Stichting Eindhoven Bouwt gebruik van beeldmateriaal zoals foto’s en video’s. We vragen vooraf aan de deelnemers van de training toestemming om gebruikt te mogen maken van foto’s en video’s (waarop zij gaan voorkomen) op kanalen zoals Facebook, Instagram en e-mail. We wijzen lezers van de nieuwsbrief erop dat zij zich kunnen verwijderen van de malinglijst (‘unsubscribe’). Stichting Eindhoven Bouwt zal zorgvuldig omgaan met het vastgelegde beeldmateriaal.

Neem contact op

We nodigen u uit om contact op te nemen voor meer informatie over Stichting Eindhoven Bouwt.